• #2
  • Không làm cho những con nghiện sex đang đến nơi này phải thất vọng về những sự sung sướng nhất như này, thì cũng không để cho anh em phải đợi chờ lâu về những lần làm tình cùng với nhau như này, sự sung sướng đầy cảm súc nhất như này chúng tôi cũng không thể nào mà chịu được với những lần làm tình cùng với nhau rất hấp dẫn đến vô cùng, ngày nào hôm nào cũng cảm nhận được những lần làm tình cùng với nhau, mà cũng là câu chuyên đêm nào chúng  tôi cũng đến nơi này để có thể cảm nhận được nó, sự sung sướng này chúng tôi cũng không kể cho anh em cùng nhau cảm nhận biết về những lần làm tình cùng với nhau như này, chị dâu này có thân hình nuột nà đến vô cùng, ngày hôm nay chồng của chị không có nhà nên cũng nứng lồn, nên cũng gọi hai cậu em trai qua để có thể thoả mãn cơn dục cùng với nhau, nên cũng có câu chuyện là chị dâu chờ đợi hai cậu em trai đến để thoả mãn cơn dục tại bề bơi.
    Xem thêm